Náš život je spojen se psy již od dětství. Během dospívání jsme se bavili výcvikem. Můj střední pudl Andy uměl mnoho triků a manžel cvičil svou fenu německého ovčáka Nelu podle zkušebního řádu. Společně jsme pak vlastnili další fenu německého ovčáka Čiku a šarplaninku Geru. Gera nás vtáhla do světa výstav. Po jejím odchodu jsme hledali malé plemeno a našli českého teriéra. A to už je naše současnost ....

Our life is associated with dogs since our childhood. During adolescence, we enjoyed training of our dogs. My poodle "Andy" knew many tricks and my husband trained his German shepherd female "Nela" according to the examination regulations. Together we owned the other female of German Shepherd "Čika" and šarplaninac female "Gera". "Gera" brought us into the world of exhibitions. After her death we were looking for a small breed and found the Cesky terrier. And that is our present ...
Gera

Gera

Gera

Gera

Čika

Čika

V současné době s námi sdílí naši domácnost čtyři čeští teriéři a venku stále hlídá naše jedenáctiletá Čika.
Naši teriéři s námi sdílí naše aktivity, pracují s námi na zahradě, chodíme na dlouhé vycházky do lesa i socializovat do města, jezdíme na výlety i dovolené.

At present live with us in our home four Cesky Terriers and outside still guards our eleven years old "Čika".
Our Terriers share all our activities, work with us in our garden, go for long walks in the forest and into the city, go on trips and holidays.
zimní vycházka

zimní vycházka

Andělka 035.jpg
Do budoucna plánujeme rozšířit naši smečku o nové plemeno.

In the future we plan to extend our pack of a new breed.
Ladyen.jpg

Český teriér / Cesky Terrier

FCI-Standard č. 246 / 20. 01. 1998/ GB

CZECH TERRIER
(Český teriér)

ZEMĚ PŮVODU: Česká republika.

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 11.03.1997.

VYUŽITÍ: Původně teriér k lovu lišek a jezevců, dnes spíše společenské plemeno.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 3 Teriéři.
Sekce 2 Nízkonozí teriéři
Bez pracovních zkoušek.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Český teriér je výsledek záměrného křížení psa sealyham teriéra s fenou skotského teriéra za účelem získání lehkého, krátkonohého, dobře pigmentovaného loveckého teriéra s praktickým menším klopeným uchem, snadnou úpravou srsti a dobře ovladatelného. Se šlechtěním plemene a upevňováním jeho charakteristik začal v r. 1949 pan František Horák z Klánovic u Prahy. V roce 1959 byli tito psi poprvé vystavováni a plemeno bylo uznáno F.C.I. v roce 1963.

CELKOVÝ VZHLED: Krátkonohý, dlouhosrstý, dobře stavěný a dobře osvalený teriér se spíše menším klopeným uchem, obdélníkového formátu.

IDEÁLNÍ MÍRY: Psi Feny
Výška v kohoutku 29 cm 27 cm
Délka lebky 21 cm 20 cm
Šířka lebky 10 cm 9 cm
Obvod hrudníku (za lokty) 45 cm 44 cm
Délka trupu 43 cm 40 cm

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT: Vyrovnaný, neagresivní, příjemný a veselý společník, dobře ovladatelný pes; poněkud rezervovaný k cizím osobám; velmi klidný a přívětivý.

HLAVA
Tvoří dlouhý, tupý, nikoli však příliš široký klín; rovina přední části mozkovny tvoří výrazný úhel s hřbetem nosu.

LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Ne příliš široká mezi ušima, mírně se zužující k nadočnicovým obloukům. Týlní hrbol dobře hmatný; lícní kosti mírně vystupující. Čelní rýha jen mírně naznačená.
Stop: Není zdůrazněn, ale je patrný.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Tmavá a dobře vyvinutá. Černá u teriérů se šedomodrou srstí, játrová u světle kávových teriérů.
Hřbet nosu: Rovný.
Čelisti / zuby: Silné čelisti. Nůžkový nebo klešťový skus; plnochrupý (chybění obou zubů M3 v dolní čelisti se nepenalizuje). Zuby silné, pravidelně uspořádané a kolmo vsazené do čelistí.
Pysky: Poměrně masité, dobře přiléhající.
Líce: Lícní kosti nejsou příliš vystupující.
Oči: Střední velikosti, spíše hlouběji posazené, s přátelským výrazem;
dobře kryté převislou srstí obočí. Hnědé nebo tmavě hnědé oči u psů se šedomodrou srstí, světle hnědé u psů se srstí barvy bílé kávy.
Hnědé nebo tmavě hnědé oči u psů se šedomodrou srstí, světle hnědé u psů se srstí barvy bílé kávy.
Uši: Střední velikosti, klopené tak, aby dobře zakrývaly zvukovod. Nasazeny spíše vysoko a ploše spadají podle lící.
Trojúhelníkového tvaru, s kratší stranou trojúhelníku v místě přehybu ucha.

KRK: Střední délky, poměrně silný, šikmo nesený. Kůže na krku je poněkud volnější, ale netvoří lalok.

TRUP: Podlouhlý.
Horní linie: Ne přímá, protože bedra a záď musí být vždy mírně klenuté.
Kohoutek: Nepříliš výrazný; krk nasazen poměrně vysoko.
Hřbet: silný, střední délky.
Bedra: poměrně dlouhá, svalnatá, široká a mírně zaoblená.
Záď: Silně vyvinutá, svalnatá. Pánev mírně skloněná. Kyčelní kosti často poněkud výše než kohoutek.
Hrudník: Spíše válcovitý než hluboký; žebra dobře klenutá.
Břicho: Prostorné a lehce vtažené. Slabiny dobře vyplněné.

OCAS: Ideální délka je 18 – 20 cm; poměrně silný a nízko nasazený.
V klidu svěšený nebo mírně zahnutý na konci; při vzbuzené pozornosti je ocas nesen vodorovně nebo výš a tvarem připomíná šavli.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: Přední běhy musí být rovné, dobrých kostí a rovnoběžné.
Plece: Svalnaté.
Lokty: Poněkud volné, nejsou vbočené ani vytočené.
Přední tlapy: Velké; dobře klenuté prsty a silné drápy. Polštářky tlap dobře vyvinuté a silné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Zadní běhy silné, rovnoběžné, dobře úhlené a svalnaté.
Holeně: Krátké.
Hlezna: Poměrně vysoko nasazená, silně vyvinutá.
Tlapy pánevních končetin: Menší než tlapy hrudních končetin.

CHODY / POHYB: Volný, vytrvalá, vydatný a živý. Cval pomalejší, ale vytrvalý. Hrudní končetiny se pohybují podél těla přímo vpřed.

KŮŽE: Silná, pevná, bez záhybů nebo laloku. Pigmentovaná.

OSRSTĚNÍ

TEXTURA: Srst je dlouhá, jemná, ale pevná, jen mírně zvlněná, hedvábně lesklá; ne příliš bohatá. Český teriér se upravuje stříháním (nůžkami). Na přední straně hlavy a nad očima se srst nestříhá, tvoří vous a obočí. Na spodní straně končetin, hrudníku a břicha je rovněž dlouhá nestříhaná srst. Ve výstavní kondici má být srst na šíji, plecích a hřbetě ne delší než 1-1,5 cm. Na bocích po stranách trupu a na ocasu je kratší a zcela krátká je na uších, lících a na dolní straně krku, na loktech, stehnech, lýtkách a okolo řitního otvoru. Přechod mezi ostříhanými a neostříhanými partiemi musí být příjemný na pohled a nikdy ne náhlý.

BARVA: Český teriér má dvě variety barvy srsti:
- šedomodrý (štěňata se rodí černá)
- světle kávově hnědý (štěňata se rodí čokoládově hnědá)
U obou typů zbarvení jsou přípustné žluté, šedé nebo bílé odznaky na hlavě (vous, líce), hrdle, hrudi, břichu, končetinách a v okolí řitního otvoru. Někdy se vyskytuje bílý límec nebo bílá špička ocasu. Základní barva musí vždy převládat.

VÝŠKA A HMOTNOST:
Kohoutková výška je v rozpětí 25 – 32 cm. Ideální velikost psa = 29 cm;
u feny = 27 cm.
Hmotnost nesmí být nižší než 6 kg a vyšší než 10 kg.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.
Slabá konstituce.
Přechodná ztráta pigmentace nosu (sněhový nos).
Slabá, krátká nebo špičatá tlama, se slabě vyvinutými zuby.
Chybění jednoho (1) řezáku.
Oči příliš velké nebo vystupující.
Uši příliš velké nebo příliš malé nebo jiného tvaru či nesení než je popsáno ve standardu.
Hřbet příliš dlouhý nebo příliš krátký.
Křivé hrudní končetiny, nekorektní postoj vpředu.
Příliš jemná nebo hrubá srst.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
Chybění více než 4 zubů celkem; chybění 2 nebo více řezáků.
Špičák ve vestibulární poloze (podkousnutý).
Ektropium nebo entropium.
Obvod hrudníku vyšší než 50 cm.
Zakroucený nebo nad hřbetem nesený ocas.
Žíhání dlouhé srsti u psů starších než dva roky.
Velmi hrubá, krepovitá, plstnatá (vatovitá) srst.
Více než 20 % bílých znaků, bílá lysina na hlavě.
Nepravidelný, trhaný, křečovitý pohyb („skotské křeče“).
Hmotnost nižší než 6 kg nebo vyšší než 10 kg
Bázlivost, nevyrovnanost nebo dispozici k agresivitě.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The český teriér (Czech Terrier) breeding was started after the WWII by Mr. František Horák from Klánovice. His aim was to breed a short-legged hunting dog with undemanding coat and docile temperament. He used sealyham terrier and scottish terrier as the basis for the new breed. In 1959, his dogs were shown for the first time at a dog show as český teriérs. In 1963, the breed was recognized by FCI. Until present, the breed has spread all over the world.

Today, český teriér belongs into FCI Group III, among small-sized terriers. It has the FCI standard number 246. However, he differs from the other terriers in some exterieur features and also in some character dispositions.

Český teriér is an elegant and dignified breed. The height in withers in males should not exceed 29 cm, females are ca 2 cm smaller. Slightly wedged head bears a beard. The ear is small, dropping and covers well the orifice. Very typical is the upper line with slightly arched loins and rump. The coat is fine but firm, the colour varieties are grey-blue and light-coffee-brown and yellow, grey or white markings are permitted on the head, neck, chest, limbs and belly. The hair is groomed by scissors and the good news for the owners is that it does not shed.

In comparison to other terrier breeds, the character of český teriér is calmer. He lacks predispositions for fighting and gets along very well with other dogs in the same home. He is reserved towards strangers, but he loves his family including children. He is very easy to train.

Český teriér belongs to short-legged breeds, but he in no case lacks agility. From his ancestors, he inherited distinctive dispositions for the hunting dog work – he was originally bred as a hunting dog. Today, he is rarely used for hunting, but he has rather taken over the role of a companion dog, suitable for families with children, for sportive young people as well as for seniors. He maybe lacks a bit of the terrier temperament, but he certainly does not lack the ability to make his owners happy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one